MY_VMMENU_TITLE
41-001-h-1 L55 067 601 PN1 klapka koncová

L55 067 601 PN1 klapka koncová

Samočinná koncová zpětná armatura chránící potrubí proti vnikání různých nečistot nebo před zaplavením potrubí při stoupnutí hladiny u vyústění.

POUŽITĺ

Jako samočinná koncová zpětná armatura chránící potrubí proti vnikání různých nečistot nebo před zaplavením potrubí při stoupnutí hladiny u vyústění, pro pracovní tlaky a teploty:

41-001-p-1 L55 067 601 PN1 klapka koncová

Zpětná klapka není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit armaturu uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS

Koncová klapka je odlitek se šikmou těsnící plochou sedla. Talíř klapky je zavěšen na tělese tak, že vlastní vahou je udržován v uzavřené poloze.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

Připojení je hrdlové podle ČSN 13 2110.

41-001-c-3 L55 067 601 PN1 klapka koncová

MATERIÁL

Těleso, talíř klapky šedá litina
Čep klapky uhlíková ocel

ZKOUŠENĺ

Zpětná klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Zpětnou klapku je nutno montovat jen do vodorovného nebo mírně sklopeného potrubí, s čepem nahoře.

OVLÁDÁNĺ

Samočinné.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 1
Evidenční č. 41-001

×

TOP