MY_VMMENU_TITLE
31-146-h-1 S58 111 610 PN10 šoupátko třmenové odstruskovací

S58 111 610 PN10 šoupátko třmenové odstruskovací

Uzavírací orgán pro dopravu hydrosměsi (voda, škvára, popel) o maximální velikosti zrna 20 mm.

POUŽITĺ

Jako uzavírací orgán pro dopravu hydrosměsi (voda, škvára, popel) o maximální velikosti zrna 20 mm, pro pracovní tlaky a teploty:

31-146-p-1 S58 111 610 PN10 šoupátko třmenové odstruskovací

Šoupátko není vhodné pro regulaci.

TECHNICKÝ POPIS

Šoupátko je třmenové, se stoupajícím netočivým vřetenem, opatřeným funkčním závitem, který je vně šoupátkové komory. Při ovládání se otáčí vřetenová matice, která unáší vřeteno s tuhým klínem. Těleso šoupátka má snížený výtok. Sedlo je v tělese našroubováno. Těsnící strana klínu je pogumována. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

31-146-c-3 S58 111 610 PN10 šoupátko třmenové odstruskovací

MATERIÁL

Těleso, klín šedá litina
Třmenové víko šedá litina
Vřeteno korozivzdorná ocel
Těsnící plochysedla tělesa uhlíková ocel s návarem těsnící plochy nerezovou elektrodou
Těsnící plochy klínu pryž
Těsnění vřetene ucpávky volí se dle druhu pracovní látky
Těsnění tělesa a víka bezazbestový materiál

ZKOUŠENĺ

Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Šoupátko je nutno montovat do vodorovného potrubí s ručním kolem nahoře, se směrem pracovní látky podle šipky vyznačené na tělese.

OVLÁDÁNĺ

Šoupátko je možno ovládat ručním kolem (ON 13 3111) nebo řetězovým pohonem (ON 13 3131) nebo ze stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142).

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa) 

Název Hodnota
Norma PN 10
Evidenční č. 31-146

×

TOP