MY_VMMENU_TITLE

Vážení zákazníci, seznamte se s politikou kvality firmy Roman Juřík, jež je základním stavebním kamenem naší práce. Ve článku ji přikládáme v plném znění.

 

 

POLITIKA KVALITY


Roman Juřík, IČ: 699 85 502
sídlo - Majakovského 2149/66, 734 01 Karviná – Mizerov
provozovna - Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Firma Roman Juřík usiluje o udržení stávajících a získání nových zákazníků neustálým

uspokojováním jejich potřeb kvalitními produkty a službami. Pro naplnění této vize
realizuje účinný a jednoduchý systém managementu kvality.
Pro úspěšné udržování a zlepšování systému managementu kvality je stanovena
následující Politika kvality:

1. Vedení společnosti identifikovalo v rámci kontextu organizace všechny

zainteresované strany, interní a externí aspekty, vyhodnotilo jejich významnost
a jsou předmětem dalšího zlepšování.

2. Veškeré naše snažení zaměřujeme na velkoobchod s průmyslovými

armaturami, jejichž kvalita je v souladu s požadavky zákazníků, předmětnými
technickými normami a závaznými právními předpisy.

3. Protože naše produkty mohou být jen tak kvalitní, jako lidé, kteří je realizují

a produkty, které do nich vstupují, klademe velký důraz na výběr spolupracovníků
a na sledování a hodnocení dodavatelů s ohledem na schopnost plnit naše
požadavky na poskytované služby a dodávané produkty.

4. Usilujeme o dosažení stabilních kvalitativních parametrů našich produktů

a vytvoření důvěry a respektu zákazníků tak, aby jméno společnosti bylo
synonymem spolehlivosti a kvality.

5. Nejcennějším majetkem společnosti je lidský potenciál v podobě kvalifikovaných

a zkušených zaměstnanců. Společnost si váží tohoto bohatství a všestranně
podporuje zvyšování odborné způsobilosti zaměstnanců plánovaným vzděláváním.
Usilujeme o maximální pružnost při poskytování služeb a dodávání zboží. Vedení
společnosti odpovídá za dosažení cílů kvality a systém managementu kvality ověřuje
pravidelnými prověrkami.

×

TOP