MY_VMMENU_TITLE

Hydranty, výtokové stojany

H2001 PN10 hydrant podzemní

Hydrant podzemní je zařízení pro odběr studené vody z vodovodních řádů, především pro protipožární účely

H2003 PN10 hydrant nadzemní

Hydrant nadzemní je zařízení pro odběr studené vody z vodovodních řádů, především pro protipožární účely.

H3001 PN4 výtokový stojan ejektorový

Výtokový stojan ejektorový se používá k odběru vody pro veřejné účely (ulice, tržiště, nádraží apod.).

H8001 výtokový stojan ejektorový

Výtokový stojan ejektorový se používá k odběru vody pro veřejné účely (ulice, tržiště, nádraží apod.).

×

TOP