MY_VMMENU_TITLE
66-001-h-1 H2001 PN10 hydrant podzemní

H2001 PN10 hydrant podzemní

Hydrant podzemní je zařízení pro odběr studené vody z vodovodních řádů, především pro protipožární účely

POUŽITĺ

Hydrant podzemní je zařízení pro odběr studené vody z vodovodních řádů, především pro protipožární účely. Nejvyšší dovolený pracovní přetlak je 1 MPa studené vody.

TECHNICKÝ POPIS

Hydrant podzemní se skládá z tělesa, ventilové komory, bajonetového uzávěru. Uzávěr je umístěn ve ventilové komoře. Hydrant má otvor pro samočinné odvodnění. Hydrant je chráněn hydrantovým poklopem.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

66-001-c-3 H2001 PN10 hydrant podzemní 

K připojení hydrantového nástavce s hadicovými spojkami slouží bajonetový ozub pro DN 80 podle ČSN 13 6610.

MATERIÁL

Hlavní díly hydrantu šedá litina
Vřeteno, matice vřetena, sedlo ventilu mosaz
Táhlo ventilu ocelová trubka
Těsnění pístu a uzávěru pryž

ZKOUŠENĺ

Hydrant je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Hydrant podzemní se montuje pod úrovní terénu na uliční vodovodní řád v poloze se svislým vřetenem. Převážně je zabudován na patkovém koleně.

OVLÁDÁNĺ

Hydrantovým klíčem (není součástí dodávky s hydrantem, je nutno objednat jej samostatně).

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- krycí hloubka potrubí

Název Hodnota
Norma PN 10
Evidenční č. 66-001

×

TOP