MY_VMMENU_TITLE
61-351-h-1 D71 118 016 PN16 filtr nerezový

D71 118 016 PN16 filtr nerezový

K zachycování mechanických nečistot v potrubí, které obsahuje přepravovaná pracovní tekutina. Zajišťuje správnou funkci armatur nebo přístrojů. Pracovní tekutinou mohou být neagresívní kapaliny, pára a plyny.

POUŽITĺ

K zachycování mechanických nečistot v potrubí, které obsahuje přepravovaná pracovní tekutina. Zajišťuje správnou funkci armatur nebo přístrojů. Pracovní tekutinou mohou být neagresívní kapaliny, pára a plyny. Je určen pro pracovní tlaky a teploty:

61-351-p-1 D71 118 016 PN16 filtr nerezový

Použití je omezeno druhem, teplotou a koncetrací provozní tekutiny.

TECHNICKÝ POPIS

Těleso filtru je odlitek. V šikmém hrdle je opatřeno sítkem (vyměnitelnou vložkou), které je v tělese hrdla upevněno uzavírací zátkou. Plocha otvorů v sítku je cca násobkem plochy příslušné jmenovité světlosti potrubí.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY:

61-351-c-3 D71 118 016 PN16 filtr nerezový

MATERIÁL

Tělěso, sítko, zátka korozivzdorná ocel
Těsnění bezazbestový materiál

ZKOUŠENĺ

Filtr je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Filtr se montuje do libovolné polohy s podmínkou, že směr proudění média musí souhlasit se směrem šipky na tělese a hrdlo s víkem musí směřovat dolů.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 16
Evidenční č. 61-351

×

TOP