MY_VMMENU_TITLE
1648462502752-removebg-preview9 D71 118 540 PN40 filtr
1648462502752-removebg-preview9
61-331-h-1

D71 118 540 PN40 filtr

K zachycování mechanických nečistot v potrubí, které obsahuje přepravovaná pracovní tekutina. Zajišťuje správnou funkci armatur nebo přístrojů. Pracovní tekutinou mohou být neagresívní kapaliny, pára a plyny.

Tento produkt můžete také zakoupit v našem e-shopu!

POUŽITĺ

K zachycování mechanických nečistot v potrubí, které obsahuje přepravovaná pracovní tekutina. Zajišťuje správnou funkci armatur nebo přístrojů. Pracovní tekutinou mohou být neagresívní kapaliny, pára a plyny. Je určen pro pracovní tlaky a teploty:

61-331-p-1 D71 118 540 PN40 filtr

TECHNICKÝ POPIS

Těleso filtru je odlitek. V šikmém hrdle je opatřeno sítkem (vyměnitelnou vložkou), které je v tělese upevněno víkem. Plocha otvorů v sítku je cca trojnásobkem plochy příslušné jmenovité světlosti potrubí.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

61-331-c-3 D71 118 540 PN40 filtr

MATERIÁL

Tělěso, víko uhlíková ocel na odlitky
Sítko, zátka korozivzdorná ocel
Těsnění bezazbestový materiál

ZKOUŠENĺ

Filtr je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Filtr se montuje do libovolné polohy s podmínkou, že směr proudění média musí souhlasit se směrem šipky na tělese a hrdlo s víkem musí směřovat dolů.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 40
Evidenční č. 61-331

×

TOP