MY_VMMENU_TITLE
66-101-h-1 H2003 PN10 hydrant nadzemní

H2003 PN10 hydrant nadzemní

Hydrant nadzemní je zařízení pro odběr studené vody z vodovodních řádů, především pro protipožární účely.

POUŽITĺ

Hydrant nadzemní je zařízení pro odběr studené vody z vodovodních řádů, především pro protipožární účely. Nejvyšší dovolený pracovní přetlak je 1 MPa studené vody.

TECHNICKÝ POPIS:

Hydrant nadzemní se skládá z ventilové komory, stojanu s odbočkami pro hadice a hlavice pro nasazení ovládacího klíče. Uzavírá se otáčením vřetene ve směru pohybu hodinových ručiček a je opatřen samočinným odvodněním. Odbočky mají dvě tlakové spojky pro hadice (DN 80 Ć 52, DN 100 Ć 75) opatřené víčky, upevněnými k tělesu stojanu řetízky.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

66-101-c-3 H2003 PN10 hydrant nadzemní

MATERIÁL

Hlavní díly hydrantu šedá litina
Vřeteno, matice vřetena mosaz
sedlo ventilu mosaz
Táhlo ventilu ocelová trubka
Těsnění pístu a uzávěru pryž

ZKOUŠENĺ

Hydrant je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Hydrant nadzemní se montuje pod úrovní terénu na uliční vodovodní řád v poloze se svislým vřetenem. Převážně je zabudován na patkovém koleně.

OVLÁDÁNĺ

Hydrantovým klíčem (není součástí dodávky s hydrantem, je nutno objednat jej samostatně).

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)

Název Hodnota
Norma PN 10
Evidenční č. 66-101

×

TOP