MY_VMMENU_TITLE
stojan H8001 výtokový stojan ejektorový

H8001 výtokový stojan ejektorový

Výtokový stojan ejektorový se používá k odběru vody pro veřejné účely (ulice, tržiště, nádraží apod.).

POUŽITĺ

Výtokový stojan ejektorový se používá k odběru vody pro veřejné účely (ulice, tržiště, nádraží apod.). Nejvyšší dovolený pracovní přetlak je 0,4 MPa.

TECHNICKÝ POPIS

Výtokový stojan ejektorový je v podstatě hygienická nezamrzající studnice. Spočívá na tělese ventilu, ve kterém je umístěn ventilový uzávěr s ejektorem. Po otevření ventilu stlačením ruční páky, stoupá voda trubkou a vytéká ze stojanu. Pustí-li se páka, ventil se uzavře tlakem pružiny. Voda, která zůstane ve stoupající trubce, vyteče do šachtové trubky stojanu, mající otvor pro odvodnění. Při opětovném stlačení ruční páky proudící voda vysaje ejektorem zbylou vodu.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

G (“)

RD (mm)

L (mm)

3/4

1000

2000

3/4

1250

2250

3/4

1500

2500

3/4

1800

2800

 

MATERIÁL

Tělo

litina

Ventil, sedlo ventilu

litina

Ruční páka

litina

MONTÁŽ

Může být zakopán v zemi nebo umístěn v šachtě. Před stojanem je osazena uzavírací armatura.

OVLÁDÁNĺ

Ruční pákou

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- požadovanou délku stojanu


×

TOP