MY_VMMENU_TITLE
64-051-h-1 M10 010 610 PN10 kompenzátor ucpávkový

M10 010 610 PN10 kompenzátor ucpávkový

Kompenzační zařízení k vyrovnávání délkových změn, způsobených změnami teploty v potrubních systémech. Pro neagresivní kapaliny, páry a plyny.

POUŽITĺ

Jako kompenzační zařízení k vyrovnávání délkových změn, způsobených změnami teploty v potrubních systémech. Pro neagresivní kapaliny, páry a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

64-051-p-1 M10 010 610 PN10 kompenzátor ucpávkový

TECHNICKÝ POPIS

Těleso je odlitek, do kterého je zasunut posuvný kus. Utěsnění v tělese je provedeno ucpávkou. Vedení v ose potrubí zajišťují vodící kroužky.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

64-051-c-3 M10 010 610 PN10 kompenzátor ucpávkový

MATERIÁL

Těleso, posuvný kus a víko ucpávky šedá litina
Vodící kroužky Bobrox - pájeno

ZKOUŠENĺ

Kompenzátor je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Kompenzátor je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. Při svislé poloze se doporučuje, aby posuvný kus byl nahoře. Při montáži je nutno dbát na správné nastavení stavební délky, aby se dilatace potrubí kompenzovaly v přípustném rozmezí zdvihu kompenzátoru.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 10
Evidenční č. 64-051

×

TOP