MY_VMMENU_TITLE
64-057-h-1 M10 010 616 DN300-500 PN16 kompenzátor ucpávkový

M10 010 616 DN300-500 PN16 kompenzátor ucpávkový

Kompenzační zařízení k vyrovnávání délkových změn, způsobených změnami teploty v potrubních systémech. Je určen pro neagresivní kapaliny, páry a plyny.

POUŽITÍ

Jako kompenzační zařízení k vyrovnávání délkových změn, způsobených změnami teploty v potrubních systémech. Je určen pro neagresivní kapaliny, páry a plyny, pro pracovnítlaky a teploty:

64-057-p-1 M10 010 616 DN300-500 PN16 kompenzátor ucpávkový

TECHNICKÝ POPIS

Těleso je odlitek, do kterého je zasunut posuvný kus. Utěsnění v tělese je provedeno ucpávkou. Vedení v ose potrubí zajišťují vodící kroužky.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

64-057-c-3 M10 010 616 DN300-500 PN16 kompenzátor ucpávkový

POZNÁMKA

± z = maximální hodnota, o kterou je možno kompenzátor prodloužit nebo zkrátit od jmenovité (střední) stavební délky Ls

MATERIÁL

Těleso, posuvný kus šedá litina
Víko ucpávky šedá litina
Vodící kroužky Bobrox - pájeno

ZKOUŠENÍ

Kompenzátor je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Kompenzátor je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. Při svislé poloze se doporučuje, aby posuvný kus byl nahoře. Při montáži je nutno dbát na správné nastavení stavební délky, aby se dilatace potrubí kompenzovaly v přípustném rozmezí zdvihu kompenzátoru.

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 16
Evidenční č. 64-057

×

TOP