MY_VMMENU_TITLE
64-201-h-1 M20 010 606 PN6 montážní vložka

M20 010 606 PN6 montážní vložka

Pro usnadnění montáže a demontáže armatur v potrubí, vymezení délkových nepřesností při montáži potrubí. Je určena pro neagresivní kapaliny, páry a plyny.

POUŽITĺ

Pro usnadnění montáže a demontáže armatur v potrubí, vymezení délkových nepřesností při montáži potrubí. Je určena pro neagresivní kapaliny, páry a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

64-201-p-1 M20 010 606 PN6 montážní vložka

Montážní vložka nesmí být používána k vymezení dilatací potrubí, k tomuto účelu slouží kompenzátor.

TECHNICKÝ POPIS

Těleso je odlitek, do kterého je zasunut posuvný kus. Utěsnění v tělese je provedeno ucpávkou. Měnitelnou stavební délku je možno nastavit rozpěrnými šrouby.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

64-201-c-3 M20 010 606 PN6 montážní vložka

MATERIÁL

Těleso, posuvný kus a víko ucpávky šedá litina

ZKOUŠENĺ

Montážní vložka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Montážní vložku je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. Při svislé poloze se doporučuje, aby posuvný kus byl nahoře.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Evidenční č. 64-201

×

TOP