MY_VMMENU_TITLE
64-257-h-1 M20 010 616 PN16 montážní vložka

M20 010 616 PN16 montážní vložka

Pro usnadnění montáže a demontáže armatur v potrubí, vymezení délkových nepřesností při montáži potrubí. Je určena pro neagresivní kapaliny, páry a plyny.

POUŽITÍ

Pro usnadnění montáže a demontáže armatur v potrubí, vymezení délkových nepřesností při montáži potrubí. Je určena pro neagresivní kapaliny, páry a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

64-257-p-1 M20 010 616 PN16 montážní vložka

Montážní vložka nesmí být používána k vymezení dilatací potrubí, k tomuto účelu slouží kompenzátor.

TECHNICKÝ POPIS

Těleso je odlitek, do kterého je zasunut posuvný kus. Utěsnění v tělese je provedeno ucpávkou. Měnitelnou stavební délku je možno nastavit rozpěrnými šrouby.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

64-257-c-3 M20 010 616 PN16 montážní vložka

MATERIÁL

Těleso, posuvný kus šedá litina
Víko ucpávky šedá litina

ZKOUŠENÍ

Montážní vložka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Montážní vložku je možno montovat do vodorovného i do svislého potrubí. Při svislé poloze se doporučuje, aby posuvný kus byl nahoře.

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 16
Evidenční č. 64-257

×

TOP