MY_VMMENU_TITLE
65-151-h-1 M45 010 610 PN10 sací koš klapkový

M45 010 610 PN10 sací koš klapkový

Pro zabudování do svislého sacího potrubí, k čerpání čistých, případně i zakalených neagresivních kapalin, bez tvrdých mechanických částic. Zabraňuje nežádoucímu úniku sloupce kapaliny ze sacího potrubí při zastavení čerpadla.

POUŽITĺ

Pro zabudování do svislého sacího potrubí, k čerpání čistých, případně i zakalených neagresivních kapalin, bez tvrdých mechanických částic. Zabraňuje nežádoucímu úniku sloupce kapaliny ze sacího potrubí při zastavení čerpadla. Je určen pro pracovní tlaky a teploty:

65-151-p-1 M45 010 610 PN10 sací koš klapkový

TECHNICKÝ POPIS

Pro DN 300 až DN 600 jsou dvouklapkové, pro DN 800 víceklapkové. Těleso a sedlo je odlito jako jeden kus. Dosedací plochy v sedle jsou vytočeny přímo ze základního materiálu. Klapky jsou rovněž odlity. Dosedací plochy klapek mají pryžové těsnění, přitlačované pomocí ocelové podložky a šroubů. Klapky se otáčejí kolem vodorovných čepů. Maximální zdvih klapek je omezen dorazem, aby bylo zajištěno uzavírání klapek vlastní vahou. Plocha děr v sítu je 2,5násobkem plochy příslušné jmenovité světlosti potrubí.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

65-151-c-3 M45 010 610 PN10 sací koš klapkový

MATERIÁL

Těleso, klapka šedá litina
Sedlo klapky pryž
Síto (děrovaný plech) uhlíková ocel

ZKOUŠENĺ

Sací koš je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Sací koš se zásadně montuje do svislého potrubí.

OVLÁDÁNĺ

Samočinné.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 10
Evidenční č. 65-151

×

TOP