MY_VMMENU_TITLE
65-501-h-1 M51 017 010 PN10 sací koš ventilový nerezový

M51 017 010 PN10 sací koš ventilový nerezový

Pro zabudování do svislého sacího potrubí, k čerpání čistých, případně i zakalených neagresivních kapalin, bez tvrdých mechanických částic. Zabraňuje nežádoucímu úniku sloupce kapaliny ze sacího potrubí při zastavení čerpadla

POUŽITĺ

Pro zabudování do svislého sacího potrubí, k čerpání čistých, případně i zakalených neagresivních kapalin, bez tvrdých mechanických částic. Zabraňuje nežádoucímu úniku sloupce kapaliny ze sacího potrubí při zastavení čerpadla. Je určen pro pracovní tlaky a teploty:

65-501-p-1 M51 017 010 PN10 sací koš ventilový nerezový

Použití je omezeno druhem, teplotou a koncentrací provozní tekutiny.

TECHNICKÝ POPIS

Sací koš se skládá z tělesa, ventilu, sedlové desky a síta. Plocha děr v sítu je 2,5násobkem plochy příslušné jmenovité světlosti potrubí. Zdvih ventilu omezují žebra v tělese.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

Jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL

Těleso, ventil, sedlová deska, síto korozivzdorná ocel

ZKOUŠENĺ

Sací koš je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Sací koš se zásadně montuje do svislého potrubí.

OVLÁDÁNĺ

Samočinné

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa) 

Název Hodnota
Norma PN 10
Evidenční č. 65-501

×

TOP