MY_VMMENU_TITLE
61-106-h-1 U22-016 PN16 stavoznak ventilový nerezový

U22-016 PN16 stavoznak ventilový nerezový

Přímý ukazatel stavu hladiny v tlakových i beztlakových nádržích, různých zásobnících apod., s agresivními tekutinami.

POUŽITĺ

Jako přímý ukazatel stavu hladiny v tlakových i beztlakových nádržích, různých zásobnících apod., s agresivními tekutinami, pro pracovní tlaky a teploty:

61-106-p-1 U22-016 PN16 stavoznak ventilový nerezový

Nesmí se používat pro látky jedovaté a krystalizující. Použití je omezeno druhem, teplotou a koncetrací provozní tekutiny.

TECHNICKÝ POPIS

Stavoznak se skládá z horní a dolní hlavice, horního a dolního ramene, skleněné stavoznakové trubice není součástí dodávky stavoznaku, na zvláštní požadavek z ochranného krytu. Ramena jsou opatřena čistícími otvory, které jsou v provozu uzavřeny zátkami. Stavoznaková trubice ze speciální skloviny je v ramenech utěsněna osinkovými ucpávkami, na zvláštní požadavek speciálními labyrintovými kroužky z olejivzdorné pryže. Dolní hlavice je opatřena vypouštěcí zátkou. Stavoznaky se dodávají pro max. středovou vzdálenost L = 1500 mm. Pro větší středovou vzdálenost se používají k propojení spojky stavoznaku R00.5.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

Jsou uvedeny v rozměrovém náčrtku.

MATERIÁL

Těleso, ramena, matice, vřeteno, kuželka, pouzdra korozivzdorná ocel
Těleso spojky šedá litina

ZKOUŠENĺ

Stavoznak je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Stavoznak se montuje do polohy kolmé, s vypouštěcí zátkou v dolní poloze.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- druh provozní tekutiny
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 16
Evidenční č. 61-106

×

TOP