MY_VMMENU_TITLE
82-106-h-1 Y 4504 poklop šoupátkový

Y 4504 poklop šoupátkový

Poklopy šoupátkové se používají k ochraně ovládacího konce zemní soupravy šoupátkové, osazené na potrubí, před zasypáním zeminou.

POUŽITĺ

Poklopy šoupátkové se používají k ochraně ovládacího konce zemní soupravy šoupátkové, osazené na potrubí, před zasypáním zeminou.

TECHNICKÝ POPIS

Vnitřní část poklopu tvoří ochranný prostor kolem jehlance ovládací tyče zemní soupravy a umožňuje jejich ovládání se šoupátkem. Poklop se skládá z tělesa a víka. Jejich vzájemné pevné spojení je provedeno spojovacím svorníkem, což umožňuje nadzvednutí víka a pootočení při odkrytí. Víko má pohyblivý třmen s předlitými údaji:

  VODOVOD „P“ - pro vodovodní potrubí s pitnou vodou
  PLYN - pro osazení v plynovodní síti

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

82-106-c-3 Y 4504 poklop šoupátkový

MATERIÁL

Těleso, víko šedá litina
Svorník, třmen konstrukční ocel

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název požadované armatury (typ, evidenční číslo)
- název požadovaného nápisu na víku

Název Hodnota
Evidenční č. 82-106

×

TOP