MY_VMMENU_TITLE
82-111-h-1 Y 4522 poklop hydrantový

Y 4522 poklop hydrantový

Poklopy hydrantové se používají k ochraně ovládacího konce podzemního hydrantu před zasypáním zeminou.

POUŽITĺ

Poklopy hydrantové se používají k ochraně ovládacího konce podzemního hydrantu před zasypáním zeminou.

TECHNICKÝ POPIS

Vnitřní část poklopu tvoří ochranný prostor kolem ovládacího nástavce podzemního hydrantu a umožňuje jeho ovládání. Poklop se skládá z tělesa a víka. Jejich vzájemné pevné spojení je provedeno spojovacím svorníkem, což umožňuje nadzvednutí víka a pootočení při odkrytí. Víko má pohyblivý třmen s předlitými údaji:

  VODOVOD „P“ - pro vodovodní potrubí s pitnou vodou
  PLYN - pro osazení v plynovodní síti

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

82-111-c-3 Y 4522 poklop hydrantový

MATERIÁL

Těleso, víko šedá litina
Svorník, třmen konstrukční ocel

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název požadované armatury (typ, evidenční číslo)
- název požadovaného nápisu na víku

Název Hodnota
Evidenční č. 82-111

×

TOP