MY_VMMENU_TITLE
71-151-h-1 ČSN 13 7517 PN630 ventil tlakoměrový uzavírací čepový s nátrubkovou přípojkou

ČSN 13 7517 PN630 ventil tlakoměrový uzavírací čepový s nátrubkovou přípojkou

Je určen jako speciální uzavírací armatura k tlakoměrům s plochým těsněním.

POUŽITĺ

Ventil tlakoměrový čepový s nátrubkovou přípojkou je určen jako speciální uzavírací armatura k tlakoměrům s plochým těsněním, pro pracovní tlaky a teploty, které jsou uvedeny v tab.1. Použití je omezeno druhem, teplotou a koncentrací provozní tekutiny.

TECHNICKÝ POPIS

Těleso je kované. Na vstupní straně má závitový čep, upravený na ploché těsnění. Na výstupní straně má nátrubkovou přípojku pro připojení tlakoměru. Pro uvolnění tlaku v tlakoměru po uzavření ventilu slouží odvzdušňovací šroub.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

71-201-c-3 ČSN 13 7517 PN630 ventil tlakoměrový uzavírací čepový s nátrubkovou přípojkou

MATERIÁL

Těleso dle tabulky
Vřeteno korozivzdorná ocel
Ruční kolo plastická hmota

Tlakoměrové armatury z jiných materiálů, než je uvedeno, nutno objednávat přímo ve výrobním podniku.

ZNAČENĺ

Značení materiálu se provádí vyražením doplňkové číslice v normě na těleso. Tlakoměrové armatury se neopatřují štítkem.

ZKOUŠENĺ

Tlakoměrový ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Tlakoměrový ventil je možno montovat v libovolné poloze.

OVLÁDÁNĺ

Ručním kolem.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo, norma)
- jmenovitý tlak (PN)
- rozměr připojovacího závitu
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 630
Evidenční č. 71-151

×

TOP