MY_VMMENU_TITLE
71-301-h-2 ČSN 13 7522 PN630 přípojka tlakoměrová nátrubková se závity M vnitřním a G vnitřním

ČSN 13 7522 PN630 přípojka tlakoměrová nátrubková se závity M vnitřním a G vnitřním

Přípojky tlakoměrové jsou určeny k připojení tlakoměrů nebo spojení tlakoměrů s tlakoměrovými kohouty a ventily.

POUŽITĺ

Přípojky tlakoměrové jsou určeny k připojení tlakoměrů nebo spojení tlakoměrů s tlakoměrovými kohouty a ventily, pro pracovní tlaky a teploty:

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

71-301-c-4 ČSN 13 7522 PN630 přípojka tlakoměrová nátrubková se závity M vnitřním a G vnitřním

MATERIÁL

71-301-c-3 ČSN 13 7522 PN630 přípojka tlakoměrová nátrubková se závity M vnitřním a G vnitřním 

Tlakoměrové přípojky z jiných materiálů, než je uvedeno, nutno objednávat přímo ve výrobním podniku.

ZNAČENĺ

Pouze připojovací rozměry. Tlakoměrové přípojky a jejich součásti se neoznačují štítkem.

ZKOUŠENĺ

Pouze kontrola rozměrů.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo, norma)
- jmenovitý tlak (PN)
- rozměr připojovacího závitu
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa) 

Název Hodnota
Norma PN 630
Evidenční č. 71-301

×

TOP