MY_VMMENU_TITLE
71-641-h-1 ČSN 13 7532 PN250 kondenzační smyčka stočená s nátrubkovou přípojkou a čepem

ČSN 13 7532 PN250 kondenzační smyčka stočená s nátrubkovou přípojkou a čepem

K připojení a ochraně tlakoměrů před škodlivými účinky nebo vysokou teplotou měřené provozní tekutiny

POUŽITĺ

K připojení a ochraně tlakoměrů před škodlivými účinky nebo vysokou teplotou měřené provozní tekutiny, pro pracovní tlaky a teploty:

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

Jsou uvedeny v tabulce níže.

MATERIÁL

71-641-c-3 ČSN 13 7532 PN250 kondenzační smyčka stočená s nátrubkovou přípojkou a čepem

Kondenzační smyčky z jiných materiálů, než je uvedeno, nutno objednávat přímo ve výrobním podniku.

ZNAČENĺ

Pouze připojovací rozměry. Kondenzační smyčky se neoznačují štítkem.

ZKOUŠENĺ

Kondenzační smyčky jsou zkoušeny podle ČSN 13 3060, část 2 pouze vodou na těsnost a nepropustnost.

MONTÁŽ

Kondenzační smyčku je možno montovat do libovolné polohy.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo, norma)
- jmenovitý tlak (PN)
- rozměr připojovacího závitu
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 250
Evidenční č. 71-641

×

TOP