MY_VMMENU_TITLE
71-551-h-1 ČSN 13 7540.1 těsnění ploché pro tlakoměrové přípojky

ČSN 13 7540.1 těsnění ploché pro tlakoměrové přípojky

Speciální těsnění pro tlakoměrové přípojky.

POUŽITĺ

Jako speciální těsnění pro tlakoměrové přípojky.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

71-551-c-3 ČSN 13 7540.1 těsnění ploché pro tlakoměrové přípojky

MATERIÁL

Hliník 42 4005

ZKOUŠENĺ

Pouze kontrola rozměrů.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo, norma)
- jmenovitý tlak (PN)
- velikost 

Název Hodnota
Norma PN 630
Evidenční č. 71-551

×

TOP