MY_VMMENU_TITLE
71-201-h-1 ČSN 13 7518 PN630 ventil tlakoměrový zkušební čepový s nátrubkovou přípojkou

ČSN 13 7518 PN630 ventil tlakoměrový zkušební čepový s nátrubkovou přípojkou

Je určen jako speciální uzavírací armatura k tlakoměrům s plochým těsněním.

POUŽITĺ

Ventil tlakoměrový čepový s nátrubkovou přípojkou je určen jako speciální uzavírací armatura k tlakoměrům s plochým těsněním pro pracovní tlaky a teploty:

Použití je omezeno druhem, teplotou a koncentrací provozní tekutiny.

TECHNICKÝ POPIS

Těleso je kované. Na vstupní straně má závitový čep, upravený na ploché těsnění. Na výstupní straně má nátrubkovou přípojku pro připojení tlakoměru. Ventil je opatřen bočním vývodem pro připojení kontrolního tlakoměru. Pro uvolnění tlaku v tlakoměru po uzavření ventilu slouží odvzdušňovací šroub.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

71-201-c-3 ČSN 13 7518 PN630 ventil tlakoměrový zkušební čepový s nátrubkovou přípojkou

MATERIÁL

Těleso dle tabulky
Vřeteno korozivzdorná ocel
Ruční kolo plastická hmota

Tlakoměrové armatury z jiných materiálů, než je uvedeno, nutno objednávat přímo ve výrobním podniku.

ZNAČENĺ

Značení materiálu se provádí vyražením doplňkové číslice v normě na těleso. Tlakoměrové armatury se neopatřují štítkem.

ZKOUŠENĺ

Tlakoměrový ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Tlakoměrový ventil je možno montovat v libovolné poloze.

OVLÁDÁNĺ

Ručním kolem.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo, norma)
- jmenovitý tlak (PN)
- rozměr připojovacího závitu
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 630
Evidenční č. 71-201

×

TOP