MY_VMMENU_TITLE
DSC_005742 L32 173 616 PN16 klapka uzavírací s elektrickým servomotorem
DSC_005742
DSC_006152
DSC_005839
DSC_006691
DSC_006881
DSC_006927

L32 173 616 PN16 klapka uzavírací s elektrickým servomotorem

Uzavírací orgán pro neagresivní tekutiny, vodu, apod..

POUŽITÍ

Jako uzavírací orgán pro neagresivní tekutiny, vodu, apod. pro pracovní tlaky a teploty dle Δp (viz rozměrová tabulka) a pro teploty do 120°C. Použití pro jiné látky, pro pracovní tlaky a teploty:

Pracovní látka Teplota (°C) Tlak (MPa)
Olej 100 1
Vzduch 60 0,6

 

TECHNICKÝ POPIS

Klapka uzavírací je oboustranná armatura. Funkční orgán se otáčí kolem osy kolmé na směr proudění provozní tekutiny. Při uzavření funkčního orgánu uzavírá průchod pracovní tekutiny oběma směry. Elektrický servomotor splňuje normu IP67.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

Rozměry jsou přizpůsobeny pro stažení mezi potrubní příruby PN 6, PN 10 nebo PN 16 pomocí šroubů, bez dalšího těsnění.

DN D L V V1 V2 D3 X Y ISO 5211 El. servomotor tz  Δp kg
50 50 43 318 113 59 102 248 276 F 05 na konkrétní poptávku 10-80 1,6 10,3
65 65 46 329 124 71 122 248 276 F 05 na konkrétní poptávku 10-80 1,6 10,9
80 80 46

345

140 82 140 248 276 F 05 na konkrétní poptávku 10-80 1,5 18,5
100 100 52 410 150 94 160 297 326 F 05 na konkrétní poptávku 5-80 1,5 19,5
125 125 56 423

163

114 188 297 326 F 07 na konkrétní poptávku 5-80 1,4 21,7
150 150 56 540 175 127 214 297 326 F 07 na konkrétní poptávku 20-80 1,2  
200 200 60 585 220 160 268 297 326 F 07 na konkrétní poptávku 20-80 1  
250 250 68 641 266 203 322 297 326 F 10 na konkrétní poptávku 40-80 1  
300 300 78 659 284 225 372 297 326 F 10 na konkrétní poptávku 40-80 0,6  

 

poznámka: tz = uzavírací doba (s), Δp = tlakový spád (MPa)

MATERIÁL

Těleso šedá litina
Talíř mosaz
Čep korozivzdorná ocel
Manžeta dle druhu pracovní látky
Těsnění čepu "O" kroužek - pryž

 

ZKOUŠENÍ

Klapka uzavírací je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Klapku uzavírací je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí centricky mezi příruby, neboť talíř klapky v otevřené poloze přesahuje těleso klapky.

OVLÁDÁNÍ

Klapka uzavírací se zavírá pomocí elektrického servomotoru otáčením o 90° doprava, se závěrnou dobou uvedenou v rozměrové tabulce. Napětí v síti 230 V. Při vypnutí elektrického proudu je možnost ovládání ručním kolem.

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:

  • název armatury (typ, evidenční číslo)
  • jmenovitý tlak (PN)
  • jmenovitou světlost (DN)
  • druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
  • skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
  • skutečný maximální provozní přetlak (MPa)
  • tlakový spád (MPa)
  • napájecí napětí (V), frekvenci (Hz)
  • závěrná doba (s/90°)

 

Název Hodnota
Norma PN 16
Evidenční č. 42-121

×

TOP