MY_VMMENU_TITLE
41-501-h-1 L10 117 016 PN16 klapka zpětná

L10 117 016 PN16 klapka zpětná

Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro agresivní kapaliny, páry a plyny.

POUŽITĺ

V základním provedení jako samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro agresivní kapaliny, páry a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

41-501-p-1 L10 117 016 PN16 klapka zpětná

Zpětná klapka není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit armaturu uzavírací. Použití je omezeno druhem, teplotou a koncentrací provozní tekutiny.

TECHNICKÝ POPIS

Zpětná klapka má nezúžený průtok. Uzavírací talíř klapky je kloubově upevněn k rameni, otáčejícím se na čepu. Směr proudění pracovní látky je na talíř klapky tak, aby jej odtlačoval. Při zpětném rázu je talíř klapky přitlačován na těsnící plochu v sedle tělesa.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

41-501-c-3 L10 117 016 PN16 klapka zpětná

MATERIÁL

Těleso, víko, talíř, čep klapky korozivzdorná ocel
Těsnící plochy sedel korozivzdorná ocel
Těsnění tělesa a víka bezasbestový materiál

ZKOUŠENĺ

Zpětná klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Zpětnou klapku je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. Ve svislém potrubí je přívod pracovní látky ze spodu pod talíř.

OVLÁDÁNĺ

Samočinné, tlakem pracovní látky na talíř klapky, která svým pohybem zabraňuje zpětnému proudění a rázům pracovní látky.

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 16
Evidenční č. 41-501

×

TOP