MY_VMMENU_TITLE
41-354-h-1 L10 117 5100 PN100 klapka zpětná

L10 117 5100 PN100 klapka zpětná

Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

POUŽITĺ

V základním provedení jako samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

41-354-p-1 L10 117 5100 PN100 klapka zpětná

Zpětná klapka není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit armaturu uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS

Zpětná klapka má zúžený průtok. Uzavírací talíř klapky a rameno jsou odlity z jednoho kusu. Těsnící sedlo v tělese a na talíři klapky je navařeno. Směr proudění pracovní látky je na talíř klapky tak, aby jej odtlačoval. Při zpětném rázu je talíř klapky přitlačován na těsnící plochu v sedle tělesa.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

41-354-c-3 L10 117 5100 PN100 klapka zpětná

MATERIÁL

Těleso, víko, talíř klapky uhlíková nebo slitinová ocel
Čep klapky korozivzdorná ocel
Těsnící plochy sedel (těleso/talíř) korozivzdorná nebo slitinová ocel (návar)

ZKOUŠENĺ

Zpětná klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Zpětnou klapku je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. Ve svislém potrubí je přívod pracovní látky ze spodu pod talíř.

OVLÁDÁNĺ

Samočinné, tlakem pracovní látky na talíř klapky, která svým pohybem zabraňuje zpětnému proudění a rázům pracovní látky.

VARIANTY


- provedení základní (označení L 10)
- provedení s pákou a závažím (označení L 11)
- provedení s obtokem (označení L 16)
- provedení s pákou, závažím a obtokem (označení L 17)

OBJEDNÁVÁNĺ

Ju nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

PROVEDENÍ L11

41-354-s-1 L10 117 5100 PN100 klapka zpětná
PROVEDENÍ L16
41-354-s-2 L10 117 5100 PN100 klapka zpětná
PROVEDENÍ L17
41-354-s-3 L10 117 5100 PN100 klapka zpětná
Název Hodnota
Norma PN 100
Evidenční č. 41-354

×

TOP