MY_VMMENU_TITLE
41-202-h-1 L10 117 516 F6 PN16 klapka zpětná

L10 117 516 F6 PN16 klapka zpětná

Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny

POUŽITÍ

V základním provedení jako samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

41-202-p-1 L10 117 516 F6 PN16 klapka zpětná

Zpětná klapka není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit armaturu uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS

Zpětná klapka má nezúžený průtok. Uzavírací talíř klapky je kloubově upevněn k rameni, otáčejícím se na čepu. Směr proudění pracovní látky je na talíř klapky tak, aby jej odtlačoval. Při zpětném rázu je talíř klapky přitlačován na těsnící plochu v sedle tělesa.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

41-202-c-3 L10 117 516 F6 PN16 klapka zpětná

MATERIÁL

Těleso, víko, talíř klapky uhlíková ocel
Čep klapky korozivzdorná ocel
Těsnící plochy sedel korozivzdorná ocel (navař)
Těsnění tělesa a víka bezasbestový materiál

ZKOUŠENÍ

Zpětná klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2 nebo podle DIN 3230.

MONTÁŽ

Zpětnou klapku je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. Ve svislém potrubí je přívod pracovní látky zespodu pod talíř.

OVLÁDÁNÍ

Samočinné, tlakem pracovní látky na talíř klapky, která svým pohybem zabraňuje zpětnému proudění a rázům pracovní látky.

VARIANTY

Dodávají se pouze na základě poptávky:
- provedení základní (označení L 10 117)
- provedení s obtokem (označení L 16 117)

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 16
Evidenční č. 41-202

×

TOP