MY_VMMENU_TITLE
41-101-h-1 L10 117 610 PN10 klapka zpětná

L10 117 610 PN10 klapka zpětná

Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny.

POUŽITĺ

V základním provedení jako samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny, pro pracovní tlaky a teploty:

41-101-p-1 L10 117 610 PN10 klapka zpětná

Zpětná klapka není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit armaturu uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS

Zpětná klapka má nezúžený průtok. Uzavírací talíř klapky je kloubově upevněn k rameni, otáčejícím se na čepu. Směr proudění pracovní látky je na talíř klapky tak, aby jej odtlačoval. Při zpětném rázu je talíř klapky přitlačován na těsnící plochu v sedle tělesa.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

41-101-c-3 L10 117 610 PN10 klapka zpětná

MATERIÁL

Těleso, víko, talíř klapky šedá litina
Čep klapky uhlíková ocel
Těsnící plochy sedel (těleso/talíř) šedá litina/mosaz

ZKOUŠENĺ

Zpětná klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Zpětnou klapku je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. Ve svislém potrubí je přívod pracovní látky ze spodu pod talíř.

OVLÁDÁNĺ

Samočinné, tlakem pracovní látky na talíř klapky, která svým pohybem zabraňuje zpětnému proudění a rázům pracovní látky.

VARIANTY

Dodávají se pouze na základě poptávky:
- provedení základní (označení L 10)
- provedení s pákou a závažím (označení L 11)
- provedení s obtokem (označení L 16)
- provedení s pákou, závažím a obtokem (označení L 17)

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

 

 

41-101-s-1 L10 117 610 PN10 klapka zpětná41-101-s-2 L10 117 610 PN10 klapka zpětná41-101-s-3 L10 117 610 PN10 klapka zpětná

 

Název Hodnota
Norma PN 10
Evidenční č. 41-101

×

TOP