MY_VMMENU_TITLE
1648459876861-removebg-preview L10 177 616 PN16 klapka zpětná bezpřírubová
1648459876861-removebg-preview
41-111-h-1

L10 177 616 PN16 klapka zpětná bezpřírubová

Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu a vzduch.

Tento produkt můžete také zakoupit v našem e-shopu!

POUŽITĺ

V základním provedení jako samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu a vzduch, pro pracovní tlaky a teploty:

41-111-p-1 L10 177 616 PN16 klapka zpětná bezpřírubová

Zpětná klapka není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit armaturu uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS

Zpětná klapka je bezpřírubová. Protékající tekutina otevírá ohebnou klapku. Směr proudění pracovní látky je na klapku tak, aby ji odtlačoval. Při zpětném rázu je ohebná klapka přitlačována na těsnící plochu v sedle tělesa.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

41-111-c-3 L10 177 616 PN16 klapka zpětná bezpřírubová

 Stažení mezi příruby PN 16 pomocí šroubů a těsnění.

MATERIÁL

Těleso, víko, talíř klapky šedá litina
Závěs pryž
Klapka pogumovaná
Těsnění bezasbestový materiál

ZKOUŠENĺ

Zpětná klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Zpětnou klapku je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. Proudění provozní tekutiny musí být shodné se šipkou na tělese klapky.

OVLÁDÁNĺ

Samočinné, tlakem pracovní látky na ohebnou klapku, která svým pohybem zabraňuje zpětnému proudění a rázům pracovní látky.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 16
Evidenční č. 41-111

×

TOP