MY_VMMENU_TITLE
DSC_0057 L32 171 616 PN16 klapka uzavírací
DSC_0057
DSC_0058
DSC_0061

L32 171 616 PN16 klapka uzavírací

Uzavírací orgán pro neagresivní tekutiny, vodu, apod..

POUŽITÍ

Jako uzavírací orgán pro neagresivní tekutiny, vodu, apod.. pro pracovní tlaky dle Δp (viz rozměrová tabulka) a pro teploty do 120°C. Použití pro jiné látky, pro pracovní tlaky a teploty:

Pracovní látka Teplota (°C) Tlak (MPa)
Olej 100 1
Vzduch 60 0,6
Zemní plyn 40 0,6
Svítiplyn 40 0,6
Propan-butan 40 0,6

 

TECHNICKÝ POPIS

Klapka uzavírací je oboustranná armatura. Funkční orgán se otáčí kolem osy kolmé na směr proudění provozní tekutiny. Při uzavření funkčního orgánu uzavírá průchod pracovní tekutiny oběma směry.

MATERIÁL

 

Těleso šedá litina
Talíř mosaz
Čep korozivzdorná ocel
Manžeta dle druhu pracovní látky
Těsnění čepu "O" kroužek - pryž

 

ZKOUŠENÍ

Klapka uzavírací je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Klapku uzavírací je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí centricky mezi příruby, neboť talíř klapky v itevřené poloze přesahuje těleso klapky.

OVLÁDÁNÍ

Klapka uzavírací se zavírá ručně jednoramennou pákou, otáčením o 90° ve směru hodinových ručiček. Páku je možno zajistit po 15° a v koncových polohách.

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:

  • název armatury (typ, evidenční číslo)
  • jmenovitý tlak (PN)
  • jmenovitou světlost (DN)
  • druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
  • skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
  • skutečný maximální provozní přetlak (MPa)
  • tlakový spád (MPa)

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

Rozměry jsou přizpůsobeny pro stažení mezi potrubní příruby PN 6, PN 10 nebo PN 16 pomocí šroubů, bez dalšího těsnění.

DN D L V V1 V2 D3 d1 S R ISO 5211 Δp max Nm kg
50 50 43 159 113 59 102 90 14 280 F 05 1,6 13 3,7
65 65 46 170 124 71 122 90 14 280 F 05 1,6 15 4,3
80 80 46 186 140 82 140 90 14 280  F 05 1,5 45 5,4
100 100 52 196 150 94 160 90 14 280 F 05 1,5 80 6
125 125 56 20 163 114 188 90 17 280 F 05 1,4 120 7,9
150 150 56 221 175 127 214 90 17 280 F 05 1,2 140

9,5

Název Hodnota
Norma PN 16
Evidenční č. 42-102

×

TOP