MY_VMMENU_TITLE
DSC_005871 L32 174 616 PN16 klapka uzavírací s pneupohonem
DSC_005871
DSC_005739
DSC_006133
DSC_0071
DSC_0072
DSC_0073

L32 174 616 PN16 klapka uzavírací s pneupohonem

Uzavírací orgán pro neagresivní tekutiny, vodu, apod..

POUŽITÍ

Jako uzavírací orgán pro neagresivní tekutiny, vodu, apod. pro pracovní tlaky a teploty dle Δp (viz rozměrová tabulka) a pro teploty do 120°C. Použití pro jiné látky, pro pracovní tlaky a teploty:

Pracovní látka Teplota (°C) Tlak
Olej 100 1
Vzduch 60 0,6
Zemní plyn 40 0,6
Svítiplyn 40 0,6
Propan-butan 40 0,6

TECHNICKÝ POPIS

Klapka uzavírací je oboustranná armatura. Funkční orgán se otáčí kolem osy kolmé na směr proudění provozní tekutiny. Při uzavření funkčního orgánu uzavírá průchod pracovní tekutiny oběma směry. Pneupohon splňuje normu IP67.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

Rozměry jsou přizpůsobeny pro stažení mezi potrubní příruby PN 6, PN 10 nebo PN 16 pomocí šroubů, bez dalšího těsnění.

DN D L V V1 V2 D3 ISO 5211 Pneupohon  Δp kg
50 50 43 218 113 59 102 F 05 na konkrétní poptávku 1,6 4,7
65 65 46 229 124 71 122 F 05 na konkrétní poptávku 1,6 5,3
80 80 46

245

140 82 140 F 05 na konkrétní poptávku 1,5 6,3
100 100 52 269 150 94 160 F 05 na konkrétní poptávku 1,5 9,4
125 125 56 313

163

114 188 F 07 na konkrétní poptávku 1,4 13,4
150 150 56 325 175 127 214 F 07 na konkrétní poptávku 1,2  15
200 200 60 399 220 160 268 F 07 na konkrétní poptávku 1  26,8
250 250 68 445 266 203 322 F 10 na konkrétní poptávku 1  35,8

poznámka:  Δp = tlakový spád (MPa)

MATERIÁL

Těleso šedá litina
Talíř mosaz
Čep korozivzdorná ocel
Manžeta dle druhu pracovní látky
Těsnění čepu "O" kroužek - pryž

ZKOUŠENÍ

Klapka uzavírací je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Klapku uzavírací je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí centricky mezi příruby, neboť talíř klapky v otevřené poloze přesahuje těleso klapky.

OVLÁDÁNÍ

Klapka uzavírací se zavírá pomocí pneupohonu otáčením o 90° doprava, Pro pneupohon se používá upravený tlakový vzduch o tlaku 0,6 MPa. Pohon má horní ppřípojky vzduchu. Připojení pneupohonu je podle normy ISO 5211.

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:

  • název armatury (typ, evidenční číslo)
  • jmenovitý tlak (PN)
  • jmenovitou světlost (DN)
  • druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
  • skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
  • skutečný maximální provozní přetlak (MPa)
  • tlakový spád (MPa)
Název Hodnota
Norma PN 16
Evidenční č. 42-151

×

TOP