MY_VMMENU_TITLE
41-811-h-1 L60 117 910 PN10 klapka zpětná pogumovaná

L60 117 910 PN10 klapka zpětná pogumovaná

Samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu, chemické látky, kyseliny a louhy.

POUŽITĺ

V základním provedení jako samočinný orgán zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu, chemické látky, kyseliny a louhy, pro pracovní tlaky a teploty:

41-811-p-1 L60 117 910 PN10 klapka zpětná pogumovaná

Zpětná klapka není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit armaturu uzavírací. Použití je omezeno druhem, teplotou a koncentrací provozní tekutiny.

TECHNICKÝ POPIS

Zpětná klapka má dvoudílné těleso. Uzavírací talíř klapky je uchycen mezi vtokem a výtokem tělesa. Směr proudění pracovní látky je na talíř klapky tak, aby jej odtlačoval. Při zpětném rázu je talíř klapky přitlačován na těsnící plochu v sedle tělesa.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

41-811-c-3 L60 117 910 PN10 klapka zpětná pogumovaná

MATERIÁL

Těleso šedá litina
Talíř klapky pryž
Díly přicházející do styku s provozní látkou pryžový povlak

ZKOUŠENĺ

Zpětná klapka je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Zpětnou klapku je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. Ve svislém potrubí je přívod pracovní látky ze spodu pod talíř.

OVLÁDÁNĺ

Samočinné, tlakem pracovní látky na talíř klapky, která svým pohybem zabraňuje zpětnému proudění a rázům pracovní látky.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 10
Evidenční č. 41-811

×

TOP