MY_VMMENU_TITLE
52-501-h-1 Nerezové kulové kohouty

K85 111 016 PN16 kohout kulový nerezový

Uzavírací orgán pro agresivní kapaliny a páry, na zvláštní požadavek i pro plyny. Použití je omezeno druhem, teplotou a koncentrací provozní tekutiny.

POUŽITĺ

Jako uzavírací orgán pro agresivní kapaliny a páry, na zvláštní požadavek i pro plyny, pro dovolený tlakový spád a pracovní teplotu dle diagramu:

52-501-g-1 Nerezové kulové kohouty

Použití je omezeno druhem, teplotou a koncentrací provozní tekutiny.

Dovolená velikost mechanických nečistot je do 30 µm, množství nečistot do 20 g.m-3. Kohout není vhodný pro regulaci. Základní polohy jsou „OTEVŘENO-ZAVŘENO“.

TECHNICKÝ POPIS

Kohout je obousměrná armatura. Uzávěr tvoří koule. Polohy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“ jsou opatřeny dorazem. Uzavírání průtoku se provádí otáčením páky doprava o 90°.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

52-501-c-3 Nerezové kulové kohouty

MATERIÁL

Těleso, koule, čep korozivzdorná ocel
Sedlo, ucpávka teflon
Těsnění v tělese „O“ kroužek - pryž

ZKOUŠENĺ

Kohout je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2 nebo podle DIN 3230.

MONTÁŽ

Kohout je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNĺ

Kohout je možno ovládat jednoramennou nebo dvouramennou pákou.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je třeba uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)
- tlakový spád (MPa) 

Název Hodnota
Norma PN 16
Evidenční č. 52-501

×

TOP