MY_VMMENU_TITLE
52-226-h-1 K85 171 540 PN40 kulový kohout

K85 171 540 PN40 kulový kohout

uzavírací orgán pro topné plyny (zemní plyn, svítiplyn, propan-butan) i jiné neagresivní tekutiny

POUŽITĺ

V základním provedení jako uzavírací orgán pro topné plyny (zemní plyn, svítiplyn, propan-butan) i jiné neagresivní tekutiny, pro pracovní tlaky a teploty:

52-226-p-1 K85 171 540 PN40 kulový kohout

Dovolená velikost mechanických nečistot je do 30 µm, množství nečistot do 20 g.m-3. Kohout není vhodný pro regulaci. Základní polohy jsou „OTEVŘENO-ZAVŘENO“.

TECHNICKÝ POPIS

Kohout je obousměrná armatura. Uzávěr tvoří koule. Polohy „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“ jsou opatřeny dorazem. Uzavírání průtoku se provádí otáčením“páky doprava o 90°.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

52-226-c-3 K85 171 540 PN40 kulový kohout

MATERIÁL

Těleso uhlíková ocel na odlitky
Koule, čep korozivzdorná ocel
Sedlo, ucpávka teflon
Těsnění v tělese „O“ kroužek - pryž

ZKOUŠENĺ

Kohout je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Kohout je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNĺ

Kohout je možno ovládat jednoramennou pákou.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)
- tlakový spád (MPa) 

Název Hodnota
Norma PN 40
Evidenční č. 52-226

×

TOP