MY_VMMENU_TITLE
22-231-h-15 CNU PN100 odvaděč kondenzátu plovákový přírubový

CNU PN100 odvaděč kondenzátu plovákový přírubový

K odvádění vřelého kondenzátu z parního prostoru pomocí plovákového systému s termickou předregulací. Termická předregulace slouží pouze k automatickému odvzdušnění při náběhu. Po ohřátí pracuje pouze plovákový systém.

POUŽITĺ

K odvádění vřelého kondenzátu z parního prostoru pomocí plovákového systému s termickou předregulací. Termická předregulace slouží pouze k automatickému odvzdušnění při náběhu. Po ohřátí pracuje pouze plovákový systém. Je určen pracovní tlaky a teploty:

22-231-p-1 CNU PN100 odvaděč kondenzátu plovákový přírubový

Dodává se pro maximální přípustný provozní a diferenční tlak 80 bar s regulátorem R80.

TECHNICKÝ POPIS

V chladném stavu zajišťuje zabudovaná termická předregulace automatické odvzdušnění při spouštění. Po dosažení teploty média cca 90 °C se ventilový systém odvaděče uzavře a jeho další otevírání je docíleno pouze plovákem. V páře se nacházející nekondenzovatelné plyny (vzduch, dusík apod.) se při proudění kondenzátu přes ventilový systém odsávají z prostoru horní části plovákové komory (krytu) prostřednictvím odvzdušňovací trubičky. V případě poklesu nátoku kondenzátu až na nulovou hodnotu plovák klesne a ventilový systém se uzavře. Ventilový výpustný orgán se v případě stoupnutí protitlaku nad hodnotu tlaku v plovákové komoře automaticky uzavře (plní funkci zpětného uzavíracího orgánu). Za regulačním členem je zabudováno zařízení na usměrňování proudícího toku, které minimalizuje otěr tělesa odtékajícím kondenzátem. Na zvláštní přání je možno dodat odvaděč kondenzátu se sítkem.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

22-231-c-3 CNU PN100 odvaděč kondenzátu plovákový přírubový

MATERIÁL

Těleso, kryt 13CrMo44/GS-17CrMo55
Plovák X6CrNiMoTi17 12 2
Termický regulační orgán bimetal TB 102/85
Šrouby, matice X22CrMoV121
Těsnění bezazbestový materiál

ZKOUŠENĺ

Odvaděč kondenzátu je zkoušen dle DIN 3230.

MONTÁŽ

Odvaděč kondenzátu je dodáván pro montáž do svislého potrubí. Pro montáž do vodorovného potrubí je nutno odvaděč upravit: demontáží krytu, uvolněním šroubu regulátoru, pootočením tělesa do žádané polohy, upevněním šroubu regulátoru, montáží krytu. Základní zásadou je přívod pracovní látky ve směru šipky na tělese. Odvzdušňovací trubička musí být v horní poloze, volná plováková koule v dolní poloze, vypouštěcí zátka je v dolní části krytu. Odvaděč musí být montován v nejhlubším místě systému.

OVLÁDÁNĺ

Odvaděč kondenzátu pracuje automaticky.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný provozní přetlak (bar) před odvaděčem v místě zabudování
- skutečný provozní přetlak (bar)
- protitlak za odvaděčem v místě zabudování
- vznikající množství kondenzátu, které odvaděč má odvést (kg.h-1)
- místo zabudování (provoz)

PRŮTOKOVÝ DIAGRAM

Křivka 1
Diagram udává maximální průtok vřelého kondenzátu s regulátorem R80.
Křivka 2
Diagram udává maximální průtok studené vody s regulátorem R80.

22-231-g-1 CNU PN100 odvaděč kondenzátu plovákový přírubový
Název Hodnota
Norma PN 100
Evidenční č. 22-231

×

TOP