MY_VMMENU_TITLE
22-201-h-1 CNU PN16 odvaděč kondenzátu plovákový

CNU PN16 odvaděč kondenzátu plovákový

K odvádění kondenzátu z parního prostoru pomocí plovákového systému s termickou předregulací. Termická předregulace slouží pouze k automatickému odvzdušnění při náběhu. Po ohřátí pracuje pouze plovákový systém

Tento produkt můžete také zakoupit v našem e-shopu!

 

POUŽITĺ

K odvádění kondenzátu z parního prostoru pomocí plovákového systému s termickou předregulací. Termická předregulace slouží pouze k automatickému odvzdušnění při náběhu. Po ohřátí pracuje pouze plovákový systém. Je určen pro pracovní tlaky a teploty:

22-201-p-1 CNU PN16 odvaděč kondenzátu plovákový

V základním provedení se dodává pro maximální přípustný provoznía diferenční tlak 13 bar s regulátorem R13. Pro menší provozní a diferenční tlaky je možný výběr regulátorů, které propouštějí vyšší průtoková množství:
R2 přípustný maximální provozní a diferenční tlak 2 bar
R4 přípustný maximální provozní a diferenční tlak 4 bar
R8 přípustný maximální provozní a diferenční tlak 8 bar

Pro DN 15 a DN 20 ve zvláštním provedení s přerušovaným způsobem práce:
R6 přípustný maximální provozní a diferenční tlak 6 bar.

STAVEBNÍ DÉLKY

DN 15 = 160 mm
DN 25 = 180 mm

 

TECHNICKÝ POPIS

V chladném stavu zajišťuje zabudovaná termická předregulace automatické odvzdušnění při spouštění. Po dosažení teploty média cca 90 °C se ventilový systém odvaděče uzavře a jeho další otevírání je docíleno pouze plovákem. V páře se nacházející nekondenzovatelné plyny (vzduch, dusík apod.) se při proudění kondenzátu přes ventilový systém odsávají z prostoru horní části plovákové komory (krytu) prostřednictvím odvzdušňovací trubičky. V případě poklesu nátoku kondenzátu až na nulovou hodnotu plovák klesne a ventilový systém se uzavře. Ventilový výpustný orgán se v případě stoupnutí protitlaku nad hodnotu tlaku v plovákové komoře automaticky uzavře (plní funkci zpětného uzavíracího orgánu). Na zvláštní přání je možno dodat odvaděč kondenzátu se sítkem.

MATERIÁL

Těleso, kryt GG-25
Plovák X6CrNiMoTi17 12 2
Termický regulační orgán bimetal TB 102/85
Těsnění bezazbestový materiál

ZKOUŠENĺ

Odvaděč kondenzátu je zkoušen dle DIN 3230.

MONTÁŽ

Odvaděč kondenzátu je dodáván pro montáž do svislého potrubí. Pro montáž do vodorovného potrubí je nutno odvaděč upravit: demontáží krytu, uvolněním šroubu regulátoru, pootočením tělesa do žádané polohy, upevněním šroubu regulátoru, montáží krytu. Základní zásadou je přívod pracovní látky ve směru šipky na tělese, odvzdušňovací trubička musí být v horní poloze, volná plováková koule v dolní poloze, vypouštěcí zátka je v dolní části krytu. Odvaděč musí být montován v nejhlubším místě systému.

OVLÁDÁNĺ

Odvaděč kondenzátu pracuje automaticky.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný provozní přetlak (bar) před odvaděčem v místě zabudování
- skutečný provozní přetlak (bar)
- protitlak za odvaděčem v místě zabudování
- vznikající množství kondenzátu, které odvaděč má odvést (kg.h-1)
- místo zabudování (provoz)

PRŮTOKOVÝ DIAGRAM

Diagram 1


Diagram udává maximální průtok vřelého kondenzátu pro různé regulátory a jmenovité světlosti.

Diagram 2

Diagram udává maximální průtok studené vody pro různé regulátory a jmenovité světlosti.

22-201-g-1 CNU PN16 odvaděč kondenzátu plovákový22-201-g-2 CNU PN16 odvaděč kondenzátu plovákový

 

 
Název Hodnota
Norma PN 16
Evidenční č. 22-201

×

TOP