MY_VMMENU_TITLE
21-162-h-1 Typ 2350 PN16 regulátor výstupního tlaku

Typ 2350 PN16 regulátor výstupního tlaku

V tělese regulátoru výstupního tlaku proudí provozní tekutina mezi sedlem a kuželkou a těleso opouští se sníženým tlakem. Výstupní tlak (p2) je z tlakově uklidněné oblasti ve výstupním potrubí přiváděn impulsní trubkou DN 10 přes impulsní šroubení zpět do prostoru nad membránou. Síla vyvozená tlakem na membránu je držena v rovnováze silou pružiny. Při snížení přetlaku na výstupní straně síla pružiny nadzdvihne kuželku a zvětšení průtoku trvá až do zvýšení přetlaku na stanovenou hodnotu. Žádaná hodnota výstupního tlaku v daném rozsahu pružiny se nastavuje stavěcím šroubem.

POUŽITĺ

K regulaci vstupního (kolísavého) tlaku na konstantní výstupní tlak, pro vodu a vzduch, pro pracovní tlaky a teploty:

21-162-p-1 Typ 2350 PN16 regulátor výstupního tlaku

Nemohou být použity pro hořlavé a jedovaté provozní tekutiny a pro postupnou nebo paralelní montáž.

TECHNICKÝ POPIS

Redukovaný (výstupní) tlak je nastavován a udržován pružinou. Každá pružina odpovídá určitému rozpětí tlaků. Při seřízení na jiné rozpětí tlaků je nutná výměna pružiny dle předpisu výrobce. Rozsahy redukovaných (výstupních) tlaků pro příslušné DN jsou uvedeny v tabulce. Hodnotu objemového množství pracovní látky udává kv číslo (v m3/h-objemový průtok vody o hustotě 1000 kg/m3 při tlakovém spádu na ventilu 1 bar).

FUNKCE

V tělese regulátoru výstupního tlaku proudí provozní tekutina mezi sedlem a kuželkou a těleso opouští se sníženým tlakem. Výstupní tlak (p2) je z tlakově uklidněné oblasti ve výstupním potrubí přiváděn impulsní trubkou DN 10 přes impulsní šroubení zpět do prostoru nad membránou. Síla vyvozená tlakem na membránu je držena v rovnováze silou pružiny. Při snížení přetlaku na výstupní straně síla pružiny nadzdvihne kuželku a zvětšení průtoku trvá až do zvýšení přetlaku na stanovenou hodnotu. Žádaná hodnota výstupního tlaku v daném rozsahu pružiny se nastavuje stavěcím šroubem.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

21-162-c-3 Typ 2350 PN16 regulátor výstupního tlaku

MATERIÁL

Těleso GG-25
Sedlo, kuželka chromová ocel (Cr)
Vodící pouzdra vřetena mosaz (CuZn40)
Membrána EPDM s tkaninou

ZKOUŠENĺ

Regulátor výstupního tlaku je zkoušen dle DIN 3230.

MONTÁŽ

Regulátor výstupního tlaku se montuje do vodorovného potrubí s pružinou ve svislé ose pod osou potrubí. Směr proudění určuje šipka na tělese nebo na štítku regulátoru. Impulsní odběr se provádí z výstupního potrubí v předepsané vzdálenosti od regulátoru trubkou DN 10 (trubka není součástí dodávky). Před regulátor je nutno namontovat filtr (lapač nečistot) a v předepsané vzdálenosti namontovat uzavírací armaturu stejné DN jako regulátor. Potrubí za regulátorem je nutno v předepsané vzdálenosti osadit pojistným ventilem. Mezi regulátorem výstupního tlaku a pojistným ventilem nesmí být montována uzavírací armatura. Pro montáž platí Všeobecné pokyny pro montáž a obsluhu regulátorů výstupního tlaku.

OBSLUHA

Připojit spotřebiče. Pomalu otevírat uzavírací armaturu na vstupní straně regulátoru. Odvzdušnit odvzdušňovacími šrouby. Přesná korekce žádaného výstupního přetlaku v tlakovém rozsahu pružiny se provádí otáčením stavěcího šroubu pod pružinou. Pro obsluhu platí Všeobecné pokyny pro montáž a obsluhu regulátorů výstupního tlaku.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- druh provozní tekutiny
- skutečnou provozní teplotu tekutiny (°C) před regulátorem
- skutečný provozní přetlak (bar, MPa) před regulátorem (uvést i rozsah kolísání)
- požadovaný provozní přetlak (bar, MPa) za regulátorem (uvést jednoznačně, nikoliv rozsah)
- požadovaný průtok maximální a minimální: pro vodu v m3.h-1 pro vzduch v Nm3.h-1

DIAGRAM

Diagram závislosti max. přípustného tlaku na vstupu (p1) a výstupního tlaku (p2) pro kapaliny (vodu). Minimální diferenční tlak: Nastavené hodnoty výstupního tlaku (p2) a maximální přípustné tlakové zatížení membrány (bar) jsou uvedeny v tabulce.

21-162-c-4 Typ 2350 PN16 regulátor výstupního tlaku
Název Hodnota
Norma PN 16
Evidenční č. 21-162

×

TOP