MY_VMMENU_TITLE
21-182-h-1 Typ 2351 PN 16 regulátor výstupního tlaku

Typ 2351 PN 16 regulátor výstupního tlaku

V tělese regulátoru výstupního tlaku proudí provozní tekutina mezi sedlem a kuželkou a těleso opouští se sníženým tlakem. Výstupní tlak (p2) je z tlakově uklidněné oblasti ve výstupním potrubí přiváděn impulsní trubkou DN 10 přes impulsní šroubení zpět do prostoru nad membránou. Síla vyvozená tlakem na membránu je držena v rovnováze silou pružiny. Při snížení přetlaku na výstupní straně síla pružiny nadzdvihne kuželku a zvětšení průtoku trvá až do zvýšení přetlaku na stanovenou hodnotu. Žádaná hodnota výstupního tlaku v daném rozsahu pružiny se nastavuje stavěcím šroubem. Pro zamezení vlivu kolísání vstupního přetlaku na výstupní přetlak je regulátor vybaven kovovým vlnovcem. Proti působení teploty páry chrání prodlužovací mezikus.

POUŽITĺ

K regulaci vstupního (kolísavého) tlaku na konstantní výstupní tlak, pro vodu, vodní páru a vzduch, pro pracovní tlaky a teploty:

21-182-p-1 Typ 2351 PN 16 regulátor výstupního tlaku

Nemohou být použity pro hořlavé a jedovaté provozní tekutiny a pro postupnou nebo paralelní montáž.

 

TECHNICKÝ POPIS

Redukovaný (výstupní) tlak je nastavován a udržován pružinou. Každá pružina odpovídá určitému rozpětí tlaků. Při seřízení na jiné rozpětí tlaků je nutná výměna pružiny dle předpisu výrobce. Rozsahy redukovaných (výstupních) tlaků pro příslušné DN jsou uvedeny v tabulce. Hodnotu objemového množství pracovní látky udává kv číslo (v m3/h
- objemový průtok vody o hustotě 1000 kg/m3při tlakovém spádu na ventilu 1 bar).

FUNKCE

V tělese regulátoru výstupního tlaku proudí provozní tekutina mezi sedlem a kuželkou a těleso opouští se sníženým tlakem. Výstupní tlak (p2) je z tlakově uklidněné oblasti ve výstupním potrubí přiváděn impulsní trubkou DN 10 přes impulsní šroubení zpět do prostoru nad membránou. Síla vyvozená tlakem na membránu je držena v rovnováze silou pružiny. Při snížení přetlaku na výstupní straně síla pružiny nadzdvihne kuželku a zvětšení průtoku trvá až do zvýšení přetlaku na stanovenou hodnotu. Žádaná hodnota výstupního tlaku v daném rozsahu pružiny se nastavuje stavěcím šroubem. Pro zamezení vlivu kolísání vstupního přetlaku na výstupní přetlak je regulátor vybaven kovovým vlnovcem. Proti působení teploty páry chrání prodlužovací mezikus.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

21-182-c-3 Typ 2351 PN 16 regulátor výstupního tlaku

MATERIÁL

Těleso GG-25
Sedlo, kuželka chromová ocel (Cr)
Vodící pouzdra vřetena mosaz (CuZn40)
Membrána EPDM s tkaninou

ZKOUŠENĺ

Regulátor výstupního tlaku je zkoušen dle DIN 3230.

MONTÁŽ

Regulátor výstupního tlaku se montuje do vodorovného potrubí s pružinou ve svislé ose pod osou potrubí. Směr proudění určuje šipka na tělese nebo na štítku regulátoru. Impulsní odběr se provádí z výstupního potrubí v předepsané vzdálenosti od regulátoru trubkou DN 10 (trubka není součástí dodávky). Před regulátor je nutno namontovat filtr (lapač nečistot) a v předepsané vzdálenosti namontovat uzavírací armaturu stejné DN jako regulátor. Potrubí za regulátorem je nutno v předepsané vzdálenosti osadit pojistným ventilem. Mezi regulátorem výstupního tlaku a pojistným ventilem nesmí být montována uzavírací armatura. Pro montáž platí Všeobecné pokyny pro montáž a obsluhu regulátorů výstupního tlaku.

OBSLUHA

Připojit spotřebiče. Pomalu otevírat uzavírací armaturu na vstupní straně regulátoru. Odvzdušnit odvzdušňovacími šrouby. Přesná korekce žádaného výstupního přetlaku v tlakovém rozsahu pružiny se provádí otáčením stavěcího šroubu pod pružinou. Při regulaci páry, před uvedením do provozu, je nutno prostor nad membránou zaplnit vodou. Plnění se provede přes šroubení pro impulsní trubku tak, aby byl celý prostor nad membránou vodou vyplněn. V době delšího odstavení, při nebezpečí zamrznutí, je nutno vodu z prostoru nad membránou vypustit. Pro obsluhu platí Všeobecné pokyny pro montáž a obsluhu regulátorů výstupního tlaku.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- druh provozní tekutiny
- skutečnou provozní teplotu tekutiny (°C) před regulátorem
- skutečný provozní přetlak (bar, MPa) před regulátorem (uvést i rozsah kolísání)
- požadovaný provozní přetlak (bar, MPa) za regulátorem (uvést jednoznačně, nikoliv rozsah)
- požadovaný průtok maximální a minimální: pro vodní páru v kg.h-1 pro vodu v m3.h-1 pro vzduch v Nm3.h-1

 

DIAGRAM

Diagram závislosti max. přípustného tlaku na vstupu (p1) a výstupního tlaku (p2) pro kapaliny (vodu) Pro plynná média (vodní páru) jsou přípustné vstupní tlaky nepřekračující tabulkové hodnoty p1-p2 Minimální diferenční tlak: Nastavené hodnoty výstupního tlaku (p2)a maximální přípustné tlakové zatížení membrány (bar)

 

21-182-g-1 Typ 2351 PN 16 regulátor výstupního tlaku

 

 

21-182-c-4 Typ 2351 PN 16 regulátor výstupního tlaku
Název Hodnota
Norma PN 16
Evidenční č. 21-182

×

TOP