MY_VMMENU_TITLE
31-211-h-1 S15 111 516 ČSN PN16 šoupátko

S15 111 516 ČSN PN16 šoupátko

Uzavírací orgán pro vodu a páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny, páry a plyny.

POUŽITÍ

V základním provedení jako uzavírací orgán pro vodu a páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny, páry a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

31-211-p-1 S15 111 516 ČSN PN16 šoupátko

Šoupátko není vhodné pro regulaci.

TECHNICKÝ POPIS

Šoupátko má točivé nestoupající vřeteno opatřené funkčním závitem uprostřed šoupátkové komory. Nákružek na vřetení zamezuje osovému posunutí vřetene mezi víkem a tělesem. Těleso a klín mají navařeny těsnící plochy z korozivzdorné oceli. Vřeteno je utěsněno ucpávkou. Pro DN 200 - DN 250 a provozní přetlak vyšší jak 1,0 MPa může být šoupátko vybaveno obtokem.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

31-211-c-3 S15 111 516 ČSN PN16 šoupátko

MATERIÁL

Těleso, klín uhlíková ocel na odlitky
Víko tvárná litina
Vřeteno korozivzdorná ocel
Těsnící plochy sedel(těleso/klín) nerez/nerez (navař)
Těsnění vřetene ucpávky volí se dle druhu pracovní látky
Těsnění tělesa a víka bezazbestový materiál

ZKOUŠENÍ

Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Šoupátko je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNÍ

Šoupátko je možno ovládat ručním kolem (ON 13 3110) nebo řetězovýmjíbhonem (ON 13 3130) nebo ze stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142). Na přání je možno osadit elektrickým servomotorem.

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 16
Evidenční č. 31-211

×

TOP