MY_VMMENU_TITLE
31-121-h-1 S24 168 616 PN16 šoupátko hrdlové

S24 168 616 PN16 šoupátko hrdlové

Uzavírací orgán pro pitnou a užitkovou vodu.

POUŽITĺ

V základním provedení jako uzavírací orgán pro pitnou a užitkovou vodu, pro pracovní tlaky a teploty:

31-121-p-1 S24 168 616 PN16 šoupátko hrdlové

Šoupátko není vhodné pro regulaci.

TECHNICKÝ POPIS

Šoupátko je víkové, s točivým nestoupajícím vřetenem, opatřeným funkčním závitem uprostřed šoupátkové komory. Nákružek na vřeteni zamezuje osovému posunutí vřetene mezi víkem a tělesem. Pružné dosedací plochy na klínu jsou navulkanizovány měkkou pryží. Vřeteno je utěsněno „O“ kroužkem.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

31-121-c-3 S24 168 616 PN16 šoupátko hrdlové

MATERIÁL

Těleso, klín, víko šedá litina
Vřeteno korozivzdorná ocel
Těsnící plochy sedel(těleso/klín) litina/pryž
Těsnění vřetene ucpávky „O“ kroužek - pryž
Těsnění tělesa a víka EPDM - pryž

ZKOUŠENĺ

Šoupátko je zkoušeno podle SABS 664.

MONTÁŽ

Šoupátko je nutno montovat do vodorovného potrubí s vřetenem kolmo nahoře.

OVLÁDÁNĺ

Šoupátko umístěné v zemi se ovládá pomocí zemní zákopové soupravy, nástavcem pro „T“ klíč.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Evidenční č. 31-121

×

TOP