MY_VMMENU_TITLE
31-221-h-1 S30 111 516 ČSN PN16 šoupátko třmenové s přesným vedením klínu

S30 111 516 ČSN PN16 šoupátko třmenové s přesným vedením klínu

Uzavírací orgán pro vodu a páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny, páry a plyny.

POUŽITÍ

V základním provedení jako uzavírací orgán pro vodu a páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresvní kapaliny, páry a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

31-221-p-1 S30 111 516 ČSN PN16 šoupátko třmenové s přesným vedením klínu

Šoupátko není vhodné pro regulaci.

TECHNICKÝ POPIS

Šoupátko je třmenové, se stoupajícím netočivým vřetenem, opatřeným funkčním závitem, který je vně šoupátkové komory. Při ovládání se otáčí vřetenová matice, která unáší vřeteno s tuhým klínem. Těleso a klín mají navařeny těsnící plochy z korozivzdorné oceli. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Pro jmenovité světlosti DN 200 - DN 250 a provozní přetlak vyšší jak 1,0 MPa může být šoupátko vybaveno obtokem.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

31-221-c-3 S30 111 516 ČSN PN16 šoupátko třmenové s přesným vedením klínu

MATERIÁL

Těleso, klín uhlíková ocel na odlitky
Třmenové víko uhlíková ocel na odlitky
Vřeteno korozivzdorná ocel
Těsnící plochy sedel(těleso/klín) nerez/nerez (navař)
Těsnění vřetene ucpávky volí se dle druhu pracovní látky
Těsnění tělesa a víka bezazbestový materiál

ZKOUŠENÍ

Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Šoupátko je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNÍ

Šoupátko je možno ovládat ručním kolem (ON 13 3111) nebo řetězovým pohonem (ON 13 3131) nebo ze stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142). Na přání lze osadit elektrickým servopohonem.

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 16
Evidenční č. 31-221

×

TOP