MY_VMMENU_TITLE
31-511-h-1 S35 111 016 PN16 šoupátko třmenové

S35 111 016 PN16 šoupátko třmenové

Uzavírací orgán pro agresivní kapaliny, páry a plyny.

POUŽITĺ

Jako uzavírací orgán pro agresivní kapaliny, páry a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

31-511-p-1 S35 111 016 PN16 šoupátko třmenové

Použití je omezeno druhem, teplotou a koncentrací provozní tekutiny. Šoupátko není vhodné pro regulaci.

TECHNICKÝ POPIS

Šoupátko je třmenové, se stoupajícím netočivým vřetenem, opatřeným funkčním závitem, který je vně šoupátkové komory. Při ovládání se otáčí vřetenová matice, která unáší vřeteno s tuhým klínem. Těleso a klín mají těsnící plochy ze základního materiálu. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

31-511-c-3 S35 111 016 PN16 šoupátko třmenové

MATERIÁL

Těleso, klín, vřeteno korozivzdorná ocel
Třmenové víko, sedla korozivzdorná ocel
Těsnění vřetene ucpávky volí se dle druhu pracovní látky
Těsnění tělesa a víka bezazbestový materiál

ZKOUŠENĺ

Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Šoupátko je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNÍ

Šoupátko je možno ovládat ručním kolem (ON 13 3111) nebo řetězovým pohonem (ON 13 3131) nebo ze stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142). Na přání je možno osadit elektrickým servopohonem.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa) 

Název Hodnota
Norma PN 16
Evidenční č. 31-511

×

TOP