MY_VMMENU_TITLE
31-132-h-1 S35 111 610 F4 PN10 šoupátko třmenové

S35 111 610 F4 PN10 šoupátko třmenové

Uzavírací orgán pro vodu a páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny, páry a plyny.

POUŽITĺ

V základním provedení jako uzavírací orgán pro vodu a páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny, páry a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

31-132-p-1 S35 111 610 F4 PN10 šoupátko třmenové

Šoupátko není vhodné pro regulaci.

TECHNICKÝ POPIS

Šoupátko je třmenové, se stoupajícím netočivým vřetenem, opatřeným funkčním závitem, který je vně šoupátkové komory. Při ovládání se otáčí vřetenová matice, která unáší vřeteno s tuhým klínem. Těleso a klín mají zalisované těsnící kroužky z mosazi nebo korozivzdorné oceli. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

31-132-c-3 S35 111 610 F4 PN10 šoupátko třmenové

MATERIÁL

Těleso, klín šedá litina
Třmenové víko šedá litina
Vřeteno korozivzdorná ocel
Těsnící plochy sedel(těleso/klín) mosaz/mosaz(DIN 3352.3C) nerez/nerez (DIN 3352.3B)
Těsnění vřetene ucpávky volí se dle druhu pracovní látky
Těsnění tělesa a víka bezazbestový materiál

ZKOUŠENĺ

Šoupátko je zkoušeno podle DIN 3230.

MONTÁŽ

Šoupátko je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNĺ

Šoupátko je možno ovládat ručním kolem (ON 13 3111) nebo řetězovým pohonem (ON 13 3131) nebo ze stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142). Na žádost lze osadit elektrickým servopohonem.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Evidenční č. 31-132

×

TOP