MY_VMMENU_TITLE
31-236-h-1 S36 111 516 PN16 šoupátko třmenové se zahlcenou ucpávkou

S36 111 516 PN16 šoupátko třmenové se zahlcenou ucpávkou

Uzavírací orgán pro neagresivní těkavé kapaliny, jedovaté páry a plyny a parní přetlaková potrubí s poklesem tlaku na vakuum.

POUŽITĺ

Jako uzavírací orgán pro neagresivní těkavé kapaliny, jedovaté páry a plyny a parní přetlaková potrubí s poklesem tlaku na vakuum, pro pracovní tlaky a teploty:

31-236-p-1 S36 111 516 PN16 šoupátko třmenové se zahlcenou ucpávkou

Šoupátko není vhodné pro regulaci.

TECHNICKÝ POPIS

Šoupátko je třmenové, se zahlcenou ucpávkou, se stoupajícím netočivým vřetenem, opatřeným funkčním závitem, který je vně šoupátkové komory. Při ovládání se otáčí vřetenová matice, která unáší vřeteno s tuhým klínem. Těleso a klín mají navařeny těsnící plochy z korozivzdorné oceli. Zahlcení se provádí ventilem a šroubením zakončeným nátrubky DN 10. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Pro jmenovité světlosti DN 200 ÷ DN 250 a provozní přetlak vyšší jak 1,0 MPa může být šoupátko vybaveno obtokem.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

31-236-c-3 S36 111 516 PN16 šoupátko třmenové se zahlcenou ucpávkou

MATERIÁL

Těleso, klín uhlíková ocel na odlitky
Třmenové víko uhlíková ocel na odlitky
Vřeteno korozivzdorná ocel
Těsnící plochy sedel(těleso/klín) nerez/nerez (návar)
Těsnění vřetene ucpávky volí se dle druhu pracovní látky
Těsnění tělesa a víka bezazbestový materiál

ZKOUŠENĺ

Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Šoupátko je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNĺ

Šoupátko je možno ovládat ručním kolem (ON 13 3111) nebo řetězovým pohonem (ON 13 3131) nebo ze stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142). Na přání je možno osadit elektrickým servopohonem.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa) 

Název Hodnota
Norma PN 16
Evidenční č. 31-236

×

TOP