MY_VMMENU_TITLE
31-351-h-1 S38.1 121 263 PN63 šoupátko třmenové přivařovací

S38.1 121 263 PN63 šoupátko třmenové přivařovací

Uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

POUŽITĺ

V základním provedení jako uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresívní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

31-351-c-4 S38.1 121 263 PN63 šoupátko třmenové přivařovací

Šoupátko není vhodné pro regulaci.

TECHNICKÝ POPIS

Šoupátko je třmenové s nezúženým průtokem. Těleso šoupátka je opatřeno vedením klínu. Klín šoupátka je pružný. Těsnící sedlo je v tělese vešroubováno. Vřeteno je stoupající, netočivé. Směr proudění je oboustranný.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

31-351-c-3 S38.1 121 263 PN63 šoupátko třmenové přivařovací

MATERIÁL

Těleso, klín uhlíková nebo slitinová ocel
Třmenové víko uhlíková nebo slitinová ocel
Vřeteno korozivzdorná ocel
Těsnící plochy sedel(těleso/klín) korozivzdorná nebo slitinová ocel (návar)
Těsnění vřetene ucpávky volí se dle druhu pracovní látky
Těsnění tělesa a víka bezazbestový materiál

ZKOUŠENĺ

Šoupátko je zkoušeno podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Šoupátko je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNĺ

Šoupátko je možno ovládat ručním kolem (ON 13 3111) nebo řetězovým pohonem (ON 13 3131) nebo ze stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142). Na přání je možno osadit elektrickým servopohonem.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Evidenční č. 31-351

×

TOP