MY_VMMENU_TITLE
14-521-h-1 C09 402 040 PN40 ventil zpětný bezpřírubový nerezový

C09 402 040 PN40 ventil zpětný bezpřírubový nerezový

Samočinný uzávěr zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu a vodní páru a jiné kapaliny. Je možno ho použít jako ventil přetlakový, zavzdušňovací, do sacích košů čerpadel a dalších podobných provozů.

Tento produkt můžete také zakoupit v našem e-shopu!

 

POUŽITÍ

V základním provedení jako samočinný uzávěr zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu a vodní páru a jiné kapaliny. Je možno ho použít jako ventil přetlakový, zavzdušňovací, do sacích košů čerpadel a dalších podobných provozů, pro pracovní tlaky a teploty: 

Teplota (°C) Tlak (MPa)
-10 4
200 3,5
300 2,8
400 2,1

 

Zpětný ventil není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit armaturu uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS

Těleso je bez přípojovacích přírub, nákružek na vnějším průměru slouží pro vystředění ventilu v přírubovém spoji a spojovacími šrouby. Uvnitř tělesa je vytvořeno sedlo a žebra, sloužící k vedení kuželky a uchycení opěrné desky. Pružina je opřena o opěrnou desku a dotlačuje kuželku do sedla v tělese. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

 

DN D L D1 D2 D3 z kv OTKS ↑ OTKS → OTKS ↓ OTKBP ↑ kg
15 15 16 52 43,5 40 5,88 4,77 2500 1500 1500 400 0,15
25 25 22 72 63,5 52 6,97 11,03 3000 2000 1500 400 0,28
40 40 31,5 93 86,5 74 7,6 22,63 2500 1500 2000 600 0,65
50 50 40 108 96,5 92 6,95 38,2 2000 1500 1500 800 1
65 70 46 128 116,5 113 8,6 68,8 3000 2000 200 1000 1,9
80 80 50 143 132,5 132 117 78,6 3000 2000 1500 1500 2,9

 

Kv = objemový průtok [m3/h]
z = ztrátový součinitel
OTKS = otevírací tlaky kuželky standard (Pa)
OTKBP = otevírací tlaky kuželky bez příruby

MATERIÁL

Těleso, kuželka korozivzdorná ocel
Pružina, deska korozivzdorná ocel

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Ventil je možno montovat do potrubí v libovolné poloze.

OVLÁDÁNÍ

Samočinné, tlakem pracovní látky na kuželku, která svým pohybem zabraňuje zpětnému proudění a rázům pracovní látky.

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 40
Evidenční č. 14-521

×

TOP