MY_VMMENU_TITLE
13-116-h-1 P10 287 616 PN16 ventil pojistný nízkozdvižný čepový

P10 287 616 PN16 ventil pojistný nízkozdvižný čepový

K jištění tlakových nádob a jiných tlakových zařízení proti překročení stanoveného tlaku, pro vodu a vzduch, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

POUŽITĺ

K jištění tlakových nádob a jiných tlakových zařízení proti překročení stanoveného tlaku, pro vodu a vzduch, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

Teplota (°C) Tlak (MPa)
200 1,6

Rozsah nastavitelnosti otevíracích přetlaků je od 0,1 MPa do 1,6 MPa.

TECHNICKÝ POPIS

Ventil je v uzavřeném provedení s nadzdvihovacím zařízením pro přezkoušení činosti za provozu. V tělese je zaválcováno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Kuželka je přitlačována do sedla tlačným hrotem. Sílu vyvozuje pružina. Pojistný ventil pracuje samočinně tlakem pracovní látky na kuželku. Směr proudění pracovní látky je zdola pod kuželku, výstup je ve směru vodorovném.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

DN D M G L L1 V S pmax kg
15 15 M 27 x 1,5 G 1/2" 43 155 42 41 1,6 1,4
25 25 M 42 x 2 G 1" 60 185 50 60 1,6 2,8

Voda 20°C DN 15

Otevírací přetlak (MPa) Zaručený výtok (kg/h)
0,1 8,9
0,2 12,6
0,3 15,4
0,4 17,8
0,5 19,9
0,6 21,8
0,7 23,6
0,8 25,2
0,9 26,7
1 28,2
1,1 29,5
1,2 30,9
1,3 32,1
1,4 33,3
1,5 34,5
1,6 35,6

Voda 20°C DN 25

Otevírací přetlak (MPa) Zaručený výtok (kg/h)
0,1 173,4
0,2 245,3
0,3 300,4
0,4 346,9
0,5 387,8
0,6 424,8
0,7 458,9
0,8 490,6
0,9 520,3
1 548,5
1,1 575,3
1,2 600,8
1,3 625,4
1,4 649
1,5 671,8
1,6 693,8

Vzduch 20°C DN 15

Otevírací přetlak (MPa) Zaručený výtok (kg/h)
0,1 0,59 
0,2  0,89
0,3  1,19
0,4  1,49
0,5  1,79
0,6  2,09
0,7  2,39
0,8  2,69
0,9  2,99
1  3,29
1,1  3,59
1,2  3,89
1,3  4,19
1,4  4,9
1,5  4,79
1,6  5,09

Vzduch 20°C DN 25

Otevírací přetlak (MPa) Zaručený výtok (kg/h)
0,1  24,7
0,2  37,2
0,3  49,8
0,4  62,3
0,5  74,8
0,6  87,3
0,7  99,8
0,8  112,3
0,9  124,8
1  137,3
1,1  149,8
1,2  162,3
1,3  174,8
1,4  187,4
1,5  199,9
1,6  212,4

MATERIÁL

Těleso, kryt, poklop šedá litina
Kuželka, sedlový kroužek, vodící pouzdro korozivzdorná ocel
Pružina speciální ocel

ZKOUŠENĺ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Ventil je nutno montovat do vodorovného s kolmou podélnou osou.

OVLÁDÁNĺ

Samočinné, tlakem pracovní látky na kuželku.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u plynů molovou hmotnost v kg.kmol-1 nebo plynovou konstantu v J.kg-1.K-1)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)
- otevírací přetlak (MPa)
- požadovaný zaručený výtok (kg.h-1)

Název Hodnota
Norma PN 16
Evidenční č. 13-116

×

TOP