MY_VMMENU_TITLE
13-231-h-1 P15 217 540 PN40 ventil pojistný proporcionální

P15 217 540 PN40 ventil pojistný proporcionální

K jištění tlakových nádob a jiných tlakových zařízení proti překročení stanoveného tlaku. Je určen pro vodu, vodní páru a vzduch, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

POUŽITÍ

K jištění tlakových nádob a jiných tlakových zařízení proti překročení stanoveného tlaku. Je určen pro vodu, vodní páru a vzduch, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

Teplota (°C) Tlak (MPa)
200 4
300 3,2

 

Rozsah nastavitelnosti otevíracích přetlaků je od 0,03 MPa do pmax dle tabulky.

TECHNICKÝ POPIS

Ventil je v otevřeném provedení s nadzvihovací pákou pro přezkoušení činnosti za provozu. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Kuželka je přitlačována do sedla tlačným hrotem. Sílu vyvozuje pružina. Pojistný ventil pracuje samočinně tlakem pracovní látky na kuželku. Směr proudění pracovní látky je zdola pod kuželku, výstup je ve směru vodorovném.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

13-231-c-3 P15 217 540 PN40 ventil pojistný proporcionální

DN D D' d0 L1 L2 V D1 D2 D3 a f d n D1' D2' D3' a' f' d' n' pmax kg
25 25 25 20 90 90 365 115 85 68 18 2 14 4 115 85 68 16 2 14 4 4 9
40 40 40 32 110 110 505 150 110 88 18 3 18 4 150 110 88 18 3 18 4 4 20,5
50 50 50 40 125 125 530 165 125 102 20 3 18 4 165 125 102 18 3 18 4 4 24,5
65 65 65 56 145 145 650 185 145 122 22 3 18 8 185 145 122 18 3 18 4 4 44
80 80 80 70 155 155 750 200 160 133 24 3 18 8 200 160 133 20 3 18 8 4 63
100 100 100 90 175 175 790 235 190 158 24 3 22 8 220 180 158 20 3 18 8 2,5 73
125 125 125 100 200 200 905 270 220 184 26 3 26 8 250 210 184 22 3 18 8 2,4 106,5

pmax = maximální otevírací přetlak [MPa]
aw = zaručený výtokový součinitel aw= 0,25 pro plyny a páry aw= 0,08 pro kapalin

MATERIÁL

Těleso, kryt uhlíková ocel na odlitky
Poklop šedá litina
Kuželka, vodící pouzdro korozivzdorná ocel
Sedlo korozivzdorná ocel (návar)
Pružina speciální ocel

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Ventil je nutno montovat do vodorovného potrubí s kolmou podélnou osou.

OVLÁDÁNÍ

Samočinné, tlakem pracovní látky na kuželku.

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u plynů molovou hmotnost v kg.kmol-1 nebo plynovou konstantu v J.kg-1.K-1)
- skutečnou maximální provozní teplotu (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)
- otevírací přetlak (MPa)
- požadovaný výtok (kg.h-1)

Název Hodnota
Norma PN 40
Evidenční č. 13-231

×

TOP