MY_VMMENU_TITLE
13-256-h-1 P58 217 540 PN40 ventil pojistný plnozdvižný plynotěsný

P58 217 540 PN40 ventil pojistný plnozdvižný plynotěsný

K jištění tlakových nádob a jiných tlakových zařízení proti překročení stanoveného tlaku. Je určen pro vzduch, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní plyny, obvykle zdraví škodící látky vyžadující plynotěsné proveden.

POUŽITÍ

K jištění tlakových nádob a jiných tlakových zařízení proti překročení stanoveného tlaku. Je určen pro vzduch, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní plyny, obvykle zdraví škodící látky vyžadující plynotěsné provedení, pro pracovní tlaky a teploty:

Teplota (°C) Tlak (Mpa)
200 4
300 3,2

 

Rozsah nastavitelnosti otevíracích přetlaků je od 0,1 MPa do pmax dle tabulky.

TECHNICKÝ POPIS

Ventil je v plynotěsném provedení s nadzvihovací pákou pro přezkoušení činnosti za provozu. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Kuželka je přitlačována do sedla tlačným hrotem. Sílu vyvozuje pružina. Pojistný ventil pracuje samočinně tlakem pracovní látky na kuželku. Směr proudění pracovní látky je zdola pod kuželku, výstup je ve směru vodorovném.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

DN D D' d0 L1 L2 V D1 D2 D3 a f d n D1' D2' D3' a' f' d' n' pmax kg
25 25 40 20 100 105 380 115 85 68 18 2 14 4 150 110 88 18 3 18 4 4 14
40 40 65 32 120 130 550 150 110 88 18 3 18 4 185 145 122 18 3 18 4 4 28
50 50 80 40 125 145 580 165 125 102 20 3 18 4 200 160 133 20 3 18 8 4 34
65 65 100 50 145 150 680 185 145 122 22 3 18 8 220 180 158 20 3 18 8 3,75 51
80 80 125 63 170 180 790 200 160 133 24 3 18 8 250 210 184 22 3 18 8 3,8 73
100 100 150 80 210 200 950 235 190 158 24 3 22 8 285 240 212 22 3 22 8 4 112
125 125 200 100 250 230 1150 270 220 184 26 3 26 8 340 295 268 24 3 22 12 3,1 138
150 150 250 125 290 270 1240 300 250 212 28 3 26 8 405 355 320 26 3 26 112 1,8 270

pmax = maximální otevírací přetlak [MPa]
aw = zaručený výtokový součinitel aw = 0,714 pro plyny a páry aw = 0,05 pro kapaliny

MATERIÁL

Těleso, kryt uhlíková ocel na odlitky
Poklop šedá litina
Kuželka, vodící pouzdro korozivzdorná ocel
Sedlo korozivzdorná ocel (návar)
Pružina speciální ocel

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Ventil je nutno montovat do vodorovného potrubí s kolmou podélnou osou.

OVLÁDÁNÍ

Samočinné, tlakem pracovní látky na kuželku.

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u plynů molovou hmotnost v kg.kmol-1 nebo plynovou konstantu v J.kg-1.K-1)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)
- otevírací přetlak (MPa)
- požadovaný výtok (kg.h-1)

Název Hodnota
Norma PN 40
Evidenční č. 13-256

×

TOP