MY_VMMENU_TITLE
12-341-h-1 V40 111 4160 PN160 ventil s regulační kuželkou

V40 111 4160 PN160 ventil s regulační kuželkou

Regulační orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

POUŽITÍ

V základním provedení jako regulační orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

Materiál 11 416:

Teplota (°C) Tlak (MPa)
-20 16
200 16
300 13
400 10

Materiál 15 128:

Teplota (°C) Tlak (MPa)
200 16
300 16
400 13
575 10

TECHNICKÝ POPIS

Ventil je třmenový. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá uzavírací nebo regulační kuželka. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění je pod kuželku.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

DN D L V z D1 D2 D6 a f d n Dk kg
15 15 210 225 20 105 75 45 28 2 14 4 125 7,8
25 25 230 305 30 135 100 65 31 2 18 4 160 14
40 40 260 385 50 165 125 85 35 3 23 4 200 22,2

MATERIÁL

Těleso uhlíková nebo slitinová ocel
Třmen uhlíková nebo slitinová ocel na odlitky
Vřeteno korozivzdorná ocel
Kuželka korozivzdorná nebo slitinová ocel
Těsnění vřetene ucpávky volí se dle druhu pracovní látky

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNÍ

Ventil je možno ovládat ručním kolem (ON 13 3110) nebo řetězovým pohonem (ON 13 3130) nebo ze stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142).

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 160
Evidenční č. 12-341

×

TOP